Zachowanie środków bezpieczeństwa na stanowisku pracy

Każdy pracownik który zajmuje się w pracy zadaniami potencjalnie niebezpiecznymi musi posiadać właściwe środki ochrony osobistej.

Nie chodzi tu tylko o samą odzież roboczą ale także o zastosowanie specjalnych środków bezpieczeństwa. Wszystkie elementy wyposażenia służące do ochrony ciała przed szkodliwymi skutkami i zagrożeniami w miejscu pracy to środki ochrony indywidualnej. Zapobiegają one urazom i uszczerbkowi na zdrowiu, ich doborem najczęściej zajmuje się osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracy w danej firmie. Osoby odpowiedzialne za BHP powinny przeprowadzić dokładną analizę wszystkich stanowisk pracy i wykryć wszystkie potencjalne zagrożenia. Wówczas można wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej. Z pewnością na budowie często widzimy pracowników w kasakach, wiele ubrań ochronnych nie rzuca się w oczy jednak wykonane są ze specjalnych wytrzymałych materiałów. Pracodawca dobiera odpowiednie środki ochrony indywidualnej i udostępnia je pracownikom.

Przed rozpoczęciem pracy instruuje się pracowników w zakresie obchodzenia się z nimi, użytkowania i przechowywania.

Zakres instrukcji obejmuje również rozpoznawanie uszkodzeń środków ochrony indywidualnej oraz udzielanie informacji o zagrożeniach na stanowisku pracy. Pracodawca opracowuje również instrukcję obsługi odzieży ochronnej, okularów ochronnych, aparatu oddechowego, rękawic ochronnych, sprzętu chroniącego przed upadkiem i utonięciem oraz różnego rodzaju sprzętu ochronnego. Podczas inspekcji miejsca pracy przeprowadzane są regularne kontrole w celu określenia, czy używany jest sprzęt ochrony osobistej. Oczywiście odzież ochronna powinna być wygodna aby nie ograniczała ruchów pracownika. Jeżeli stanowisko pracy nie jest zbyt narażone można pracownika wyposażyć w luźniejszą odzież zwłaszcza w lecie, można zakupić
koszulki robocze, czy też spodenki z krótkimi nogawkami. Oczywiście powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby prawidłowo odprowadzały wilgoć.