Jaki sprzęt wykorzystują geodeci?

Geodeci zajmują się pomiarami potrzebnymi do ewidencji gruntów, budowy domów, mostów i tuneli czy tworzenia map. Ich podstawowym zajęciem jest pomiar długość, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, dalmierzy elektrooptycznych czy też innych urządzeń laserowych o bardzo dużej dokładności.

Dalmierz elektrooptyczny mierzy pośrednio, poprzez odbicie wiązki laserowej. Wiązka wychodzi z urządzenia, trafia w punkt, którego odległość chcemy zmierzyć i wraca. To, co zostało zmierzone w tym momencie, nie jest jeszcze długością. Dalmierze impulsowe mierzą czas, jaki upływa od wysłania wiązki światła do jej powrotu do dalmierza. Zmierzona odległość jest z niego obliczana na podstawie znanej prędkości rozchodzenia się światła. Inne dalmierze nazywane są dalmierzami fazowymi i mierzą liczbę całych fal, które dalmierz wysyła do powrotu wiązki światła po odbiciu. Ponieważ wiemy, jak długa jest jedna fala, a dalmierz obliczył, ile ich w sumie było, wówczas otrzymamy dystans całkowity.

Jednak pośrednio zmierzona odległość jest w rzeczywistości podwojona, ponieważ mierzona jest cała droga, jaką przebyło światło od momentu wysłania go przez dalmierz do punktu odbicia, a następnie z powrotem do dalmierza.

Więc ostatecznie geodeta musi jeszcze podzielić to przez dwa. Innym rodzajem urządzenia geodezyjnego jest tachimetr, który mierzy długości, kąty i wysokości. Posiada wbudowany dalmierz i mierzy kąty za pomocą dwóch okręgów z podziałką jak na kątomierzu. Jedno koło obraca się w płaszczyźnie poziomej wokół osi pionowej całego urządzenia, drugie obraca się w pionie. Należy skierować miernik w punkt pomiarowy wówczas mierzy oraz zapisuje zarówno kąty, jak i odległość. Na podstawie zmierzonego kąta pionowego i odległości tachimetr następnie określa wysokość. Urządzenia oblicza wysokości na zasadzie funkcji trygonometrycznej. Obecnie geodeci korzystają także z urządzeń GPS, dzięki którym można bardzo dokładnie określić położenie. Dodatkowo mogą wykorzystywać także drony, dzięki czemu można uzyskać bardzo dobry widok z góry, dzięki czemu bardzo łatwo dokonać inwentaryzacji wszystkich budynków położonych na danej działce. Kiedy szukamy tego rodzaju usług pomocne będzie biuro geodezyjne Kraków.