Jakich środków używają rolnicy do zwalczania chwastów?

Pozostawione bez usuwania chwasty konkurują z uprawami o wodę, światło słoneczne i składniki odżywcze pobierane z gleby.

Stosowanie herbicydów eliminuje tę konkurencję, aby umożliwić większe plony, mniejsze niedobory żywności i niższe ceny żywności. Stosowanie herbicydów i innych środków ochrony roślin uprawnych pozwala na pozyskanie zadowalających plonów, które są wysokiej jakości, wolne od chorób, uszkodzeń czy zanieczyszczenia nasionami chwastów.

Jakich środków używają rolnicy do zwalczania chwastów?

Herbicyd Metodus 650 WG zwalczający chwasty w uprawie kukurydzy

Stosowanie herbicydów każdego roku zapewnia rolnikom odpowiedniej wysokości zbiory i zyski ze sprzedaży plonów, oszczędza czas i energię, jak również zmniejsza zapotrzebowanie na siłę roboczą. To powoduje, że żywność w sklepach jest dostępna w przystępnych dla konsumenta cenach. Środki ochrony roślin stosowane są nie tylko w rolnictwie. Bez herbicydów parki, drogi i boiska sportowe byłyby prawdopodobnie zarośnięte chwastami, a właścicielom domów trudniej byłoby utrzymać rabaty kwiatowe i ogrody warzywne. Możemy również za pomocą herbicydów eliminować inwazyjne gatunki roślin niepożądanych.

Herbicydy mają wiele zalet w porównaniu z innymi metodami zwalczania chwastów, ponieważ można je stosować na wiele różnych sposobów. Herbicydy można stosować przed wyrośnięciem chwastów, przedwschodowo, jak i po wykiełkowaniu chwastów, czyli powschodowo. Niektóre herbicydy działają kontaktowo, zazwyczaj stosuje się opryski na liście, inne działają układowo, zazwyczaj stosuje się je do gleby. Mogą to być również herbicydy selektywne, które działają na konkretny rodzaj chwastów, dwuliścienne lub trawiaste, lub herbicydy nieselektywne, zwane również powalającymi lub totalnymi, które zabiją wszystkie rośliny, z jakimi wejdą w kontakt.

W przeciwieństwie do innych metod zwalczania chwastów, herbicydy można stosować w fazie przedsiewnej lub powschodowej. Pozwala to uprawom rosnąć w środowisku wolnym od chwastów, bez konkurowania o składniki odżywcze nawet we wczesnych stadiach rozwoju. Herbicydem selektywnym o działaniu układowym jest metodus, ma on dwa różne sposoby działania, opryski można zastosować nalistnie lub do gleby. Herbicydy mogą być skutecznie stosowane w różnych aranżacjach upraw, gdzie metody mechaniczne mogą się nie sprawdzić.