Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia to narzędzie, które pomaga osobom borykającym się z różnymi problemami o podłożu psychologicznym, przepracować je. Psychoterapeuta podczas spotkań wysłuchuje pacjenta, pomaga mu zrozumieć, z czym się zmaga i proponuje rozwiązania wyjścia z kryzysu. Stara się stworzyć przestrzeń do swobodnej rozmowy, by osoba szukająca pomocy mogła całkowicie się otworzyć, zaufać mu i powierzyć swoje przemyślenia.

Czym wyróżnia się psychoterapia indywidualna?

Terapię indywidualną cechuje to, że psycholog pracuje z pacjentem w cztery oczy. W ten sposób łatwiej dotrzeć do osoby obciążonej problemami i zachęcić ją do współpracy. Wspólnie z terapeutą ustalane są cele do osiągnięcia, priorytety i oczekiwane rezultaty. Na tej podstawie specjalista wybiera metody pomocy oraz może zaplanować cały proces terapeutyczny. Bezpośredni kontakt, bez osób trzecich ułatwia zbudowanie porozumienia, pomaga w przebiegu leczenia. Dodatkowo niektórzy psychoterapeuci proponują spotkania online, tak by zapewnić pacjentowi komfort spotkania, bez wychodzenia z domu. Takim specjalistą jest Psycholog, Psychoterapeuta Wioletta Kucharek, świadcząca usługi psychoterapii indywidualnej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 90 lok. 6 (Tel: 604 886 066). Efekt terapii indywidualnej, jest jednak ściśle zależny od zaangażowania pacjenta, jednak postawa psychoterapeuty odgrywa równie ważną rolę w drodze do sukcesu wspólnej pracy.

Psychoterapia indywidualna pozwala w pełni skupić się na pacjencie, jego przeżyciach i emocjach. Obie strony w trakcie współpracy nawiązują więź, tworzy się atmosfera zaufania, która owocuje dobrymi efektami. Istnieją dwa rodzaje psychoterapii indywidualnej, które reprezentują odmienne podejście do rozwiązania problemów pacjenta.

Psychoterapia psychodynamiczna

Ten rodzaj terapii skłania pacjenta, by sam inicjował tematy do rozmowy, a terapeuta skupia się na odpowiednim poprowadzeniu konwersacji. Sukces tej metody uzależniony jest od wzajemnego porozumienia. Bez zaufania do umiejętności specjalisty i wiary w jego dobre intencje, pacjent nie będzie w stanie swobodnie dzielić się swoimi przeżyciami. Terapia ta zmierza do zmiany przekonań, które blokują pacjenta i uniemożliwiają mu wyjście z kryzysu. Poza tym psychoterapeuta stara się stale motywować podopiecznego, żeby nie poddawał się złym emocjom, uczył się nad nimi panować i dostrzegał nieprawidłowości w swoich zachowaniach, które doprowadziły do jego problemów. Wspólnie wypracowują mechanizmy wyzwalające spod władzy negatywnych myśli.

Psychoterapia Ericksonowska

W terapii Ericksonowskiej chodzi o dostosowanie przebiegu terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nazwa tego rodzaju terapii wywodzi się od nazwiska amerykańskiego psychiatry, którego życiorys opisany został na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Milton_Erickson, gdzie można znaleźć również dodatkowe informacje na temat jego nowatorskiego podejścia do psychoterapii. Podczas Psychoterapii Ericksonowskiej terapeuta stara się dokładnie poznać pacjenta, zrozumieć jego problemy i na tej podstawie zdecydować, w jakim kierunku powinni podążać. Wpływ na efekty podjętych działań mają, przede wszystkim, złożoność trudności oraz ich oddziaływanie na pacjenta. Terapia może trwać od kilku dni, nawet, do paru lat. Głównym jej celem jest skierowanie uwagi podopiecznego na przyszłość. Podobnie jak w terapii psychodynamicznej, podstawowym narzędziem współpracy jest rozmowa w atmosferze zaufania. Psycholog może zlecać pacjentowi również zadania lub ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu dla utrwalenia rezultatów wspólnej pracy.

Psychoterapia indywidualna – czy warto?

Zawsze warto zadbać o swoje dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne, a najlepszym na to sposobem jest podjęcie indywidualnej psychoterapii. Dzięki takiej formie pomocy pacjent stawiany jest na pierwszym miejscu, a efekty podejmowanych działań i rozmów widoczne są dużo szybciej. Specjalista dobiera spersonalizowane metody pracy i wsłuchuje się w przeżycia pacjenta, udzielając mu wsparcia, jakiego potrzebuje w obliczu swoich trudności.