Zwalczanie chwastów ma znaczenie dla jakości plonów

Pozostawione bez zwalczania chwasty konkurują z uprawami o wodę, światło słoneczne i składniki odżywcze w glebie.

Stosowanie herbicydów eliminuje tę konkurencję, umożliwiając zbieranie większych plonów wysokiej jakości, mniejsze niedobory żywności i niższe ceny produktów spożywczych łatwo dostępnych w sklepach. Bez zastosowania herbicydów wykorzystanie niektórych upraw zmniejszyłoby się nawet o połowę każdego roku. Nie tylko rolnicy korzystają z ochrony plonów stosując środki ochrony roślin. Bez zastosowania herbicydów parki, skwery i boiska sportowe byłyby prawdopodobnie zarośnięte chwastami, a właścicielom domów trudniej byłoby utrzymać rabaty kwiatowe i ogrody warzywne.

Zwalczanie chwastów ma znaczenie dla jakości plonów

Blog o tematyce rolniczej może nam pomóc w wyborze metody zwalczania chwastów

Należy zauważyć, że herbicydy to substancje chemiczne i należy się z nimi obchodzić ostrożnie. We wszystkich przypadkach należy przeczytać i zapoznać się z etykietą w celu uzyskania informacji o konkretnych procedurach użytkowania i obsługi. Zdrowy rozsądek jest zawsze wymagany przy obchodzeniu się i stosowaniu herbicydów. Większość herbicydów ulega rozkładowi przez drobnoustroje, tkanki roślinne oraz procesy fizyczne i nie utrzymuje się długo w glebie. Ponieważ większość herbicydów jest rozpuszczalna w wodzie i podatna na rozkład w różnych procesach, nie ma możliwości stwarzania zagrożenia dla dzikiej przyrody.

Większość obecnie stosowanych herbicydów jest stosunkowo mało toksyczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Herbicydy stosowane w glebie mają rzadką szansę zanieczyszczenia zbiorników wodnych. Większość herbicydów stosowanych w glebie nie wykazuje dłuższej toksyczności resztkowej, ponieważ ulegają rozkładowi po 3 do 7 tygodniach stosowania. Te herbicydy nie wpływają na kiełkowanie i wzrost roślin następczych. Można więc stwierdzić, że większość herbicydów jest bezpieczna dla następnych upraw, jeśli dokonuje się rozsądnych wyborów herbicydów oraz właściwie je stosuje.

Jeśli szukasz porad na temat zwalczania chwastów w plonach, z pewnością zainteresuje cię blog o tej tematyce, który znajdziesz na stronie https://miedzymiedzami.com/uprawy/zboza-ozime. Możemy tam przeczytać nie tylko wiele wskazówek dotyczących stosowania środków ochrony roślin, ale również o gatunkach chwastów, chorobach roślin uprawnych i sposobach ich zapobiegania i zwalczania.